Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19. Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller 

8457

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Information från Socialstyrelsen angående yrkesmässig hygienisk verksamhet med fokus på coronaviruspandemin. I våra grannländer har all sådan verksamhet stoppats nu, men i Sverige har Folkhälsomyndigheten ännu inte bedömt det som nödvändigt, men detta kan eventuellt ändras framöver.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Information om anmälan för verksamhet med hygienisk behandling . Enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska den som avser att bedriva verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, som innebär risk för yrkesmässig hygienisk behandling Fyll i hela blanketten och skicka den till miljöförvaltningens postadress eller via e -post till miljoforvaltningen@stockholm. se Anmälan ska skickas in till miljöförvaltningen senast sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet. Du som driver en verksamhet som erbjuder hygienisk, yrkesmässig behandling som kan innebära en risk för smitta till allmänheten ska skicka in en anmälan till miljöförvaltningen. Om du planerar att förändra, bygga om eller utöka din verksamhet ska du anmäla även det. Alla hygieniska verksamheter ska också ha dokumenterad egenkontroll.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

  1. När gick saab i konkurs
  2. Rakna ut pension efter skatt
  3. Hund uppsala
  4. Notch ultraljud
  5. Ladok student gu
  6. Humanistic perspective psychology

Informationen finns längst ner på sidan » Socialstyrelsens utbildningsmaterial om hygien i samband med corona Du som bedriver en yrkesmässig hygienisk verksamhet är enligt lagen - miljöbalken - skyldig att göra olika saker för att skydda människors hälsa och miljön. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten förebygger och följer miljöbalkens krav. Yrkesmässig hygienisk verksamhet Om du ska starta en yrkesmässig hygienisk verksamhet där det finns risk för blodsmitta ska du anmäla det till kommunens miljö- och byggnadsförvaltning. Blodsmitta vid hygienisk behandling kan uppstå till exempel när du använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning utövar tillsyn på yrkesmässiga hygieniska verksamheter. Även om den hygieniska verksamheten inte 

Vilka krav ställs på en hygienisk verksamhet. Både om du har en anmälningspliktig och en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten. Yrkesmässig hygienisk verksamhet Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling, som t.ex.

Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling med risk för blodsmitta ska anmälas innan verksamheten påbörjas. Med yrkesmässig hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta avses verksamhet där användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg brukas.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

En yrkesmässig hygienisk verksamhet är en verksamhet som erbjuder någon eller några typer av kroppsbehandlingar, som till exempel hårvård, massage, akupunktur, fotvård, skönhetsbehandling, tatuering eller microneedling. Den som bedriver verksamheten har ett ansvar att förebygga eventuella hälsorisker. Med yrkesmässig hygienisk verksamhet avses i dessa allmänna råd så-dan hygienisk verksamhet som erbjuds allmänheten och som inte står under Socialstyrelsens tillsyn enligt 6 kap. lagen (1998:531) om yrkes-verksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Massage, hudvård, fot- För att bedriva yrkesmässig hygienisk verksamhet ska du ha kännedom om de lagkrav som gäller för den specifika verksamheten. Du ska fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet, dvs.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Fyll i hela blanketten och skicka den till miljöförvaltningens postadress eller via e-post till  Information om anmälan för verksamhet med hygienisk behandling. Enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska den som  Om du ska starta en yrkesmässig hygienisk verksamhet där det finns risk för blodsmitta ska du anmäla det till kommunens miljö- och byggförvaltning. Blodsmitta  Hygienisk verksamhet (yrkesmässig). Ska du driva eller arrangera verksamhet där kunder yrkesmässigt erbjuds fotvård, piercing eller tatuering eller annan  Information från Socialstyrelsen angående yrkesmässig hygienisk verksamhet med fokus på coronaviruspandemin. I våra grannländer har all  Yrkesmässig hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för Verksamheter där allmänheten erbjuds hygienisk behandling som innebär  Vid yrkesmässig hygienisk verksamhet är det viktigt att lokalen är lämpligt utformad och att det finns goda hygienrutiner. Särskilda krav gäller för verksamheter  Anmäl att du ska starta eller göra förändringar i en hygienisk verksamhet. Se vilka typer av verksamheter som ska anmälas.
Lägga ner tid engelska

Längst ner på sidan har vi samlat fördjupad information samt lagar och regler för vad som gäller. verksamhet. Ansvaret för den operativa tillsynen av yrkesmässig hygienisk verksamhet från hälsoskyddssynpunkt ligger på den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskydd (miljönämnden). I handboken beskrivs de hälsorisker som kan uppkomma vid yrkes mässig hygienisk verksamhet. Den allvarligaste risken är risken för blodsmitta.

De omfattas därför av mer preciserade krav när det gäller egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901) .
Skattetabell vellinge kommun 2021

tornstam åldrandets socialpsykologi
variabel forskning
svensk brandservice aktiebolag
susanna andrén
slippa telefonförsäljare mobil app

En yrkesmässig hygienisk verksamhet är en verksamhet som erbjuder någon eller några typer av kroppsbehandlingar, som till exempel hårvård, massage, akupunktur, fotvård, skönhetsbehandling, tatuering eller microneedling. Den som bedriver verksamheten har ett ansvar att förebygga eventuella hälsorisker.

Viss verksamhet måste anmälas till miljökontoret. Särskilda krav gäller för verksamheter där hudbarriären bryts: tatuering (vanlig eller kosmetisk), piercing, fotvård, viss hudvård samt akupunktur.


Anette nilsson ivo
per holm kumla

Alla som driver yrkesmässig hygienisk verksamhet som till exempel hårvård, tatuering, fotvård, akupunktur eller massage är enligt miljöbalken skyldig att själv kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll.

Samma krav på anmälan och egenkontroll, samt på allmän hygien, hantering och smittrening av instrument etc, gäller för dessa verksamheter som för de stationära. Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risker för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård och tatuering.

Krav på hygien och inomhusmiljön vid yrkesmässig hygienisk verksamhet, bilaga 7. Läs här! >> - Inspektionsprotokoll från inspektion på X på fastigheten X, bilaga 8. Läs här! >> - Iakttagelser gjorda vid inspektion på X på fastigheten X, bilaga 9. Läs här! >> - Yttrande inför beslut om miljösanktionsavgift enligt 30 kap, bilaga 10.

Program. 9.30 -9.40 Inledning. Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling med risk för blodsmitta ska anmälas innan verksamheten påbörjas. Med yrkesmässig hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta avses verksamhet där användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg brukas. Du som driver en verksamhet som erbjuder hygienisk, yrkesmässig behandling som kan innebära en risk för smitta till allmänheten ska skicka in en anmälan till miljöförvaltningen.

*. För dig som tänker starta någon form av yrkesmässig hygienisk verksamhet finns det en hel del regler att känna till. Exempelvis måste lokaler och utrustning  yrkesmässig hygienisk behandling. Registrering. Du som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet, som inte är stickande eller skärande, bör registrera den  Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Om du yrkesmässigt ska erbjuda så kallad hygienisk behandling till allmänheten, kan du behöva anmäla det till miljö- och  Ska du driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds fotvård, piercing eller tatuering eller annan behandling där  Därför är sådana verksamheter anmälningspliktiga.